6 Şubat 2010 Cumartesi

Flash Reklam Hazırlamak - Değişken Tanımları

Flash reklamlarımızda kullanacağımız değişen veri alanlarının tanıtılmasında sistemimizin kullanacağı stadartları tanıtmamız gerekiyor. Bu standartları tanıtmak amaçlı bir örnek şu şekilde oluşturulabilir.
Yazı Değişkenleri
Flash animasyonumuzda değişen yazı alanları oluştururken dikkat etmemiz gereken iki önemli nokta vardır. İlki flash nesnelerinin isim formatı diğeri de nasnelerin türleridir. Flash dosyamıza text alanı eklemek için uygulamamız gereken adımlar aşağıdaki gibidir.
  1. Library penceremizde New Symbol butonuna basıyoruz.


  2. Yeni sembol oluşturma ekranında Name kısmına nesnemizi tanıtıcı bir isim belirliyoruz ve Type bölümnden Movie Clip'i seçiyoruz. Adlandırırken genellikle eklemek istediğiniz nesne için kullanacağınız değişken ismi ile ilişkili bir isim verebilirsiniz.
  3. Oluşturduğumuz Movie clip nesnesi sahnede görüntülendiğinden emin olarak Tool box araç çubuğundan Text Tool'u seçiyoruz.
  4. Text tool'umuzu kullanarak sahneye bir yazı alanı belirleyip bir ilk değer yazısıyazıyoruz.


  5. Bu yazı nesnemizin Properties penceresindeki sahne özelliklerini aşağıdaki gibi düzenliyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken buradaki isimlendirme ayrıntısıdır. txt prefix'inin ardınan değişken ismimiz(LinkText) yerleştirilmiştir.


  6. Yazı alanımızı adlandırdıktan sonra ana sahnemize geri dönüyoruz. İçerisinde yazı alanı oluşturduğumuz Movie clip nesnemizi kütüphanemizden sahnemize sürüklüyoruz. Bu adımdan sonra animasyon teknikleri uygulamadan önce bir sonraki adımı öncelikli bir şekilde gerçekleştirin.


  7. Son olarak sahnemize eklediğimiz movie clip nesnemizi isimlendirmemiz gerekiyor. Doğru bir isimlendirme için yine örnekte gördüğünüz gibi mc prefixinin arından değişken ismimiz(LinkText) yerleştirilmiş.
  8. Bu noktadan itibaren eklemiş olduğumuz nesnemiz üzerinde animasyon tekniklerini uygulayabiliriz. Movie clip nesnemizin sahne adının değişmediğinden emin olmanızı önemle hatırlatıyorum.

0 yorum:

Yorum Gönderme