25 Aralık 2009 Cuma

Class AutoLoader

PHP çekirdeğinde bulunan _autoload fonksiyonuna biraz daha esneklik ve yetenek kazandıran bir fonksiyon üstüne yazma(overwrite) işlemini gerçekleştirdik. Bu fonksiyon sayesinde, belirttiğimiz özel klasörler altındaki sınıfların ve yine belirtebileceğimiz birden fazla format ile kullanıldıkları anda otomatik olarak PHP dosyamıza yüklenmesini sağlayacağız.
AutoLoad fonksiyonumuzun içeriği şöyle:
/**
 *
 * @param string $className Class or Interface name automatically
 *       passed to this function by the PHP Interpreter
 */
function autoLoader($className){
  //Directories added here must be
//relative to the script going to use this file.
//New entries can be added to this list
  $directories = array(
   '',
   'classes/'
  );

  //Add your file naming formats here
  $fileNameFormats = array(
   '%s.php',
   '%s.class.php',
   'class.%s.php',
   '%s.inc.php'
  );

  // this is to take care of the PEAR style of naming classes
  $path = str_ireplace('_', '/', $className);
  if(@include_once $path.'.php'){
    return;
  }
  
  foreach($directories as $directory){
    foreach($fileNameFormats as $fileNameFormat){
      $path = $directory.sprintf($fileNameFormat, $className);
      if(file_exists($path)){
        include_once $path;
        return;
      }
    }
  }
}

spl_autoload_register('autoLoader');
Yukarıdaki kod PHP.net web sitesinde örneklerden edinilmiştir.

0 yorum:

Yorum Gönderme